Welkom in het 2e leerjaar!

Welkom in de kikkerklas!

Een kikker springt heel graag en ook in het 2e leerjaar zetten we grote sprongen vooruit! Onze klasvriend Kamiel helpt ons hier heel graag bij.

We starten de week altijd met een kringgesprek. We maken tijd om aan elkaar te vertellen over ons weekend en starten zo de week op een rustige en leuke manier.

Joepie! We leren de tafels van vermenigvuldiging. Ook rekenen tot 100 zit in ons programma. Gelukkig krijgen we een rekendoos die ons hierbij helpt.

Tijdens de lessen taal leren we de hoofdletters schrijven. Ook leren we veel nieuwe woorden spellen. Zo leren we onder andere onze eerste onthoudwoorden met ei en au.

Tijdens de lessen wereldoriëntatie gaan we op verkenning door heel veel thema’s. Zo leren we bij over het verkeer, de dieren, de maanden en de seizoenen, huizen, afval, boeken en nog zoveel meer.

We maken ook iedere week tijd voor muzische vorming. Daarin knutselen we leuke dingen, zingen we erop los en spelen we ook al eens een toneeltje. Plezier beleven en onze muzische talenten ontdekken staan hier voorop.

We sluiten de week altijd af met hoekenwerk. Een leuk moment waar we nog eens mogen spelen in de klas. Dit vinden we altijd erg fijn!

Veel groetjes vanuit de kikkerklas!

Juf Jolien