Kwaliteitsonderwijs

 

Dankzij onze individuele begeleiding en onze vorderingsgroepen, zorgen we ervoor dat in onze school niemand de boot mist. We leren onze kinderen zelfstandig werken. Zelfstandigheid en leren op eigen benen staan van jongsaf, zijn extra troeven voor later.

Modern onderwijs steunt zowel op moderne methodes als op moderne middelen.
Gun uw kind een goede start! Een eensgezind, jong maar ervaren onderwijsteam zorgt ervoor dat met de juiste middelen op een moderne en kindvriendelijke manier, uw kinderen hun weg leren vinden in onze hedendaagse maatschappij.

Luisterbereidheid

 

Wij proberen u als ouder zoveel mogelijk te betrekken bij het leven op onze school.

Daarom richten wij op geregelde momenten oudercontacten in. Interesse voor de prestaties van uw kind zijn een stimulans bij hun leren.

Iedereen telt mee!

 

Uw kind verdient een dynamische school. U kunt rekenen op een hecht schoolteam, waar een familiale sfeer heerst. Een team dat oog heeft voor regelmatige bijscholing en zich inspant om voor iedereen klaar te staan.

Onze missie: alle kinderen gelukkig maken, ook uw kind! Niemand blijft bij ons aan de zijlijn staan.

Een actieve school

 

Een actieve school is niet alleen een school die veel aan sport doet. Het is ook een school die uitgerust is om actieve kinderen zorgeloos te laten spelen. Op onze speelplaats geen betonvlaktes, maar groen, met aangepaste speeltoestellen.

Actief zijn geldt niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. Daarom zijn we ook actief op andere gebieden: cultuur, theater, bibliotheekbezoek en didactische uitstappen.

Onze dienstverlening

 

  • voor- en naschoolse kinderopvang
  • mogelijkheid tot warm middagmaal
  • georganiseerd leerlingenvervoer in de regio (Roeselare/Hooglede/Gits/Oostnieuwkerke)
  • mogelijkheid tot internaat