Welkom in de emoji-klas!!!

We leren tellen, hoofdrekenen en cijferen tot 100 000. We leren de komma kennen en vormen kommagetallen tot op een duizendste. Wiskanjers helpt ons hierbij.

Tijdens de taallessen lezen we leuke  verhalen, teksten over vreemde dieren, krantenartikels… . We leren zelf teksten, fiches… opstellen. Ook de werkwoordspelling en woordsoorten zijn belangrijke aspecten in L4.

De gemeente Roeselare, de provincies, België, planten en dieren, veilig in het verkeer, gezonde voeding en sport… kennen geen geheimen meer voor ons, want we ontrafelen ze tijdens de lessen wereldoriëntatie.

Studeren wordt ook belangrijk. Saai in L4? Nee hoor! De leerstof wordt aangeleerd met verschillende werkvormen, waarvan werken met de Chromebooks een favorietje is bij de leerlingen.

Wist-je-dat…

?wij ook al Frans leren?

?wij samenwerken met de Wissel?

?wij een beloningssysteem hebben met likes?

?wij een huiswerkclub hebben?

?wij alle W.O. thema’s herhalen door een leuke quiz op de Chromebooks?

?wij super fijne STEM-lessen hebben?

?wij de konijntjes op school verzorgen?

?wij een klasfacebook hebben waarop alle klasgebonden informatie komt?