Hallo,

In het 6de leerjaar krijgen we les van 2 leerkrachten: Juf Julie en meester Miek. Juf Julie geeft ons de lessen van taal, wiskunde en Frans. Meester Miek komt ons in de namiddag spelling, wereldoriëntatie, muzische vorming  en STEM geven. Ook helpt hij ons bij de spreekoefeningen van Frans. Samen zorgen ze ervoor dat de overgang naar het middelbaar vlot verloopt.

We leren heel veel maar we maken ook genoeg tijd om leuke dingen te doen. We proberen zo vaak mogelijk op uitstap te gaan, want wat je hebt meegemaakt dat onthoud je langer. We genieten van een uitstap naar een kunstmuseum (Muzee) in Oostende, we leren hoe de boerderij van de toekomst er zal uitzien en nog zoveel meer.

We trekken ook vaak naar de bibliotheek van Roeselare. Lezen is erg belangrijk en dat doen we dan ook bijna dagelijks. Soms vertellen de leerkrachten verhalen voor om ons te prikkelen.

Ook STEM is een vak waar we naar uitkijken. Meester Miek geeft ons uitdagingen en we proberen die dan zo goed en zo kwaad als mogelijk uit te voeren. Hier is het niet erg als het eens mislukt. We moeten dan wel onderzoeken waarom iets fout loopt. Volgende STEM-activiteiten komen zeker aan bod: auto’s op lucht, super grote zeepbellen, een serre van de toekomst, drijvende boerderijen, een tekenfilm programmeren,….

We werken ook dikwijls aan de computer of met de Chromebook. We willen klaar zijn voor de toekomst, want technologie wordt op elk gebied gebruikt!

Voor de muzische vakken werken we veel samen met de leerlingen van de Wissel.  Uitstappen doen we ook samen. Samen is het veel leuker!