In de wereldklas vangen wij kinderen op die nog niet lang in Vlaanderen zijn en geen of te weinig Nederlands spreken om de lessen in hun eigen klas te kunnen volgen.

De kinderen zitten een gedeelte van de tijd in hun eigen klas, en daarnaast komen zij een aantal lesuren naar de wereldklas in kleine groepjes.

We bieden een basistraject en een vervolgtraject aan. In het basistraject krijgen de kinderen een taalbad. Er wordt sterk ingezet op basiswoordenschat, zelfredzaamheid en schoolse (taal-)vaardigheden. Ook lezen en schrijven krijgen een plaats in het basistraject.

In het vervolgtraject worden de kinderen voorbereid om alle lessen in de eigen klas te kunnen meevolgen.