Wie of wat is de schoolraad en wat doet ze?

Bevoegdheden

 • School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
 • Schoolraad adviseert de directeurover:
  • algemene organisatie van de school
  • werving van leerlingen en cursisten
  • organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
  • schoolbudget
  • schoolwerkplan
 • Overleg met de directeur:
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
  • organisatie niet-lesgebonden opdrachten
  • welzijn en veiligheid op school
  • schoolreglement
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:
  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de programmatie van het studieaanbod
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer
 • Schoolraad heeft recht op informatiete vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.

De raad is als volgt samengesteld

 • De schoolraad bestaat uit 8 leden. Deze worden verkozen uit de ouders (3 leden), het personeel (3 leden) & sociaal, economische of culturele lokale milieus (2 leden). Het huidig mandaat van de schoolraad loopt van 2021 tot 2025.
 • De schoolraad krijgt een mandaat van 4 jaar.

Wie interesse heeft in de schoolraad kan steeds terecht bij de directeur voor meer info & uitleg.

De schoolraad van onze school is samengesteld uit:

3 leden verkozen door en uit de ouders:

Zulikhan Shavanova
Petra Vermeersch
Vera Chistol

3 leden verkozen door en uit het personeel:

Phaedra Decoene
Julie Loose
Kristof Meersman

2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale,  economische en culturele milieus:

Andy Vandenberghe
Katrien Gryspeert