Wiebelatelier: Terug op Basisschool Ring

Het Wiebelatelier is een project waarbij we spelenderwijs de taalvaardigheid van kinderen vergroten.

Zo stimuleren we de kinderen in het gebruik van een rijke taal.

Kinderen van eerste kleuter tot het zesde leerjaar komen op woensdagnamiddag (tweewekelijks en niet tijdens de vakanties) samen. Door ongeremd te mogen spelen, experimenteren en te ontdekken vergroot hun leefwereld. Doordat kinderen zich goed voelen in het spel, vermindert hun spreekangst.

Naast taalstimulerende activiteiten wordt er ook regelmatig een uitstap en een ouder-kind activiteit voorzien.

Ook kinderen van 0-3 jaar en (groot)ouders zijn welkom. Voor ouders creëren we een plaats waar ze andere ouders kunnen ontmoeten.In een ongedwongen sfeer kan er over opvoeden, vrije tijd,… gepraat worden tijdens een leuke ontspannende activiteit.

Voor meer informatie: https://zapper.roeselare.be/kleuters/wiebelatelier