Liefdesmarkt

Tijdens het oudercontact konden de ouders een bezoek brengen aan onze liefdesmarkt, georganiseerd door ons ouderteam. Daar werden o.a. pannenkoeken gebakken en kon men ook iets drinken, maar wat het meest in het oog sprong was de liefdesmarkt. Onze leerlingen maakten namelijk de voorbije weken heel wat prachtige werkjes waar ze heel veel liefde in staken. Die werkjes werden vervolgens verkocht én met succes!

American Games

Op vrijdagvoormiddag 15 december gingen L5, L6 en Wodo naar de sporthallen in Schiervelde. Daar namen we deel aan de ‘American Games’. Er kwamen heel wat spelletjes aan bod waarbij onze balvaardigheden werden getest zoals spikeball, basket, baseball, … Op de foto zie je hoe we samenwerken om passen te geven aan elkaar met wel een heel grote bal, een Omnikin-Ball.

Kleuterproject bibliotheek

Met K1 en K2 zijn we een project gestart rond het bezoeken van de bib. We willen de kinderen hier op een jonge leeftijd mee leren kennismaken zodat ze op een goede manier met boeken leren omgaan en vooral het plezier rond boeken leren kennen. Tijdens het eerste trimester bezoeken we iedere twee weken de bib, in het tweede en derde trimester gaan we iedere maand. Zo hopen we van jongs af aan de liefde voor boeken en lezen te verspreiden.

Workshop cyberpreventie

Op vrijdagvoormiddag 8 december kwam Elyse langs van de politiezone Riho. Zij gaf de leerlingen uit L6 en Wodo een workshop over cyberpreventie. We speelden een spel met een groot rad. In groep mochten we draaien aan het rad, vragen beantwoorden en letters raden om daarna een woord te vormen. We leerden over cyberpesten, wachtwoorden, sociale media, phising en sexting.